MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» PB » 请问两个数据窗口取值有关问题

请问两个数据窗口取值有关问题

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-02-20  浏览:66次
请教两个数据窗口取值问题
有两个数据窗口,dw1,dw2
dw1信息

编号    名称        数据
A1     电脑
A1     打印机
A1     未用电脑
B1     电脑
B1     打印机
B1     未用电脑
C1     电脑
C1     打印机
C1     未用电脑
.....
dw2信息

编号      名称          IP          是否在用
A1       电脑       192.168.1         否     
A1       打印机     192.168.2         否
A1       电脑       192.168.3         是
A1       打印机     192.168.4         是
B1       电脑       192.168.5         是     
B1       打印机     192.168.6         否
B1       电脑       192.168.7         是
B1       打印机     192.168.8         是
C1       电脑       192.168.9         否     
C1       打印机     192.168.10         是
C1       电脑       192.168.11         否
C1       打印机     192.168.12         是

最终需要得到dw1的结果
dw1信息

编号    名称            数据
A1     电脑             1
A1     打印机           1
A1     未用电脑        192.168.1;
A1     未用打印机      192.168.2;
B1     电脑             2
B1     打印机          1
B1     未用电脑
B1     未用打印机      192.168.6
C1     电脑            0
C1     打印机            2
C1     未用电脑        192.168.9;192.168.11;
C1     未用打印机------解决方案--------------------

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有